Çevre İzni ve Lisansı

 

29.04.2009 tarihli ve 27214 sayılı resmi gazetede yayınlanarak 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” gereğince Ek-1 ve EK-2 de yer alan faaliyetlerden en az birini yerine getiren firmalar Çevre İzin ve/veya Lisansını almakla yükümlüdürler.

 

Çevre İzin ve Lisans Konuları aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir.

 

Çevre İzni Konuları;

Hava Emisyonu

Çevresel Gürültü

Atıksu Deşarjı

Derin Deniz Deşarjı

 

Çevre izni konusunda eğer,

Proses ve yakma kaynaklı bacanız var ise,

Arıtma tesisiniz var ise,

Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen faaliyetlerden birini yapıyorsanız

Çevre iznine tabisinizdir.

 

ÇEVRE LİSANSI KONULARI

 

GERİ KAZANIM:

Tehlikeli Atık

Tehlikesiz Atık

Atık Yağ

Bitkisel Atık Yağ

Atık Pil ve Akümülatör

Ömrünü Tamamlamış Lastik

Ambalaj Atığı

 

BERTARAF:

Atık Yakma ve Birlikte Yakma

İleri Termal İşlem Tesisleri

Düzenli Depolama

 

ARA DEPOLAMA:

Atık Ara Depolama Tesisi

 

İŞLEME:

Tıbbi Atık Sterilizasyon

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

Gemi Geri Dönüşüm Tesisi

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi

Tanker Temizleme

Hurda Metal/ ÖTA İşleme

ÖTA Geçici Depolama 

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme

Atık Kabul Tesisi

 

ARINDIRMA:

PCB Arındırma

 

Çevre lisansı konusunda eğer,

Yukarıda verilen işlemlerden herhangi birini yapıyor iseniz,

Çevre lisansına tabisinizdir.