Endüstriyel Atık Yönetim Planı

 

02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” ve 17.06.2015 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği”  gereğince atık oluşturan tesisler Endüstriyel Atık Yönetim Planını hazırlamak ile yükümlüdürler.

 

Endüstriyel Atık Yönetim Planı, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşumundan bertarafına kadar sürdürülebilir çevre politikası için hayati öneme sahiptir. Tesisin faaliyet türüne göre oluşan atıkların, oluşum yerlerinin, miktarlarının tespitinin yapılması gerekmektedir. Tam bu noktada 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı bir çok yönetmelik devreye girmektedir. Endüstriyel Atık Yönetim Planı’nın sağlıklı hazırlanması için yönetmeliklerin iyi analiz edilmiş olması gerekmektedir.

 

Endüstriyel Atık Yönetim Planı, bir önce yılın atık miktarlarının değerlendirilerek gelecek 3 yıl içinde oluşacak miktarların tahmini değerlerini ve atıkların azaltılmasına ilişkin veriler bütünüdür. 3 aşamalı olarak gerçekleşen planda;

 

Aşama: Sahada verilerin toparlanması ve rapor için gerekli evrakların temini,

 

Aşama: Sahadan alınan veriler ile birlikte gerekli evrakların harmanlanması sonucu oluşan rapor,

 

Aşama: Raporun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulması ve onayın alınması.

 

Endüstriyel Atık Yönetim Planı yasal bir yükümlülük olmakla birlikte gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakabilmek için elzemdir. Tesis atıklarınızın yönetimini bırakın biz yapalım siz geleceğe yaşanabilir bir çevre bırakın.