Ölçüm ve Laboratuvar Hizmetleri

 

 

EMİSYON İMİSYON ÖLÇÜMLERİ

1. Emisyon ( Baca Gazı) Ölçümleri

Yanma Gazları (O2,CO, CO2, NO, NO2, SO2) Tayini

Hız Tayini ve Debi Hesaplamaları

Sıcaklık ve Nem Tayini

İslilik Tayini

Toz Tayini

VOC Örneklemesi ve Tayini

TOC Tayini

Dioksin ve Furan Örneklemesi ve Tayini

PAH ( Kanser Yapıcı Madde) Örneklemesi ve Tayini

Ağır Metallerin Örneklemesi ve Tayini

Halojenlerin (HCl, HBr, HF, Cl2, Br2) Örneklemesi ve Tayini

Klor (Cl-) Örneklemesi ve Tayini

Flor (F-) Örneklemesi ve Tayini

Amonyak (NH3) Örneklemesi ve Tayini

Formaldehit (HCOH) Örneklemesi ve Tayini

Kükürt Dioksit (SO2) VE Kükürt Trioksit (SO3) Örneklemesi ve Tayini

Sülfirik Asit (H2SO4) Örneklemesi ve Tayini

Hidrojen Sülfür (H2S) Örneklemesi ve Tayini

2. İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri

Toz (PM 10, PM 2,5) Ölçümleri

Uçucu Organik Ölçümleri

Çöken Toz Ölçümleri

Tozda Ağır Metal Ölçümleri

Pasif Örnekleyiciler İle Ölçümler

CO Ölçümleri

3. Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi

Toz Modellemesi

Gaz ve Buhar Kirleticilerin Modellemesi

4. Deneme Yakması Ölçümleri

 

AKUSTİK, ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

1. Gürültü Ölçümleri ve Haritalanması

Akustik Gürültü Ölçümleri ve Haritalama

Çevresel Gürültü Ölçümleri

ÇED Kapsamında Gürültü Ölçümleri

Arkaplan Gürültü Ölçümleri

2. Titreşim Ölçümleri

3. Emisyon Gürültüsü Ölçümleri

 

SU, ATIK SU VE ATIK ANALİZLERİ

1. Su, Atık su, Deniz Suyu, Yüzeysel Su Analizleri

2. Numune Alma Hizmetleri

3. Atık Çamur ve Toprak Analizleri

4. Atık Yağ Analizleri

 

Yukarıda Bahsedilen ölçüm ve analizleri çözüm ortaklarımızla gerçekleştirmekteyiz.