IPARD (Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı) Projeleri

 

 
 
IPARD Programı Nedir?
 
Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğüçerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur. IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke statüsünde bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir. IPARD desteğinin 2007-2013 yıllarını kapsayan çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir.
 
 
 
IPARD kapsamındaki desteklerin niteliği nedir? Destekler Karşılıksız mıdır? 
 
IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olmakla birlikte şartlı ve mükellefiyetlidir.Şöyle ki destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destekler karşılıksız yani geri ödemesiz olarak verilecektir. Sözleşme hükümlerinin ihlali durumlarında ise sağlanmış mali desteklerin varsa gecikme zammı ile birlikte geri alımı söz konusudur.
 
 
 
Desteklenen Proje Konuları:
 
Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yardım
 
Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yardım
 
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
 
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
 
Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
 
Kırsal Turizm
 
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi
 
 
 
IPARD Programının Hedefleri:
 
Tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlamak,
 
Gıda güvenliği, hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB standartlarına uyumu teşvik etmek
 
Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak
 
Tarım-çevre tedbiri ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması (LEADER) ile ilgili hazırlık yapmak
 
 
 
Alanında uzman kadromuzla IPARD Projelerini hazırlamaktayız.