Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine Göre Hangi Kapsamdayım

 

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nde yer alan EK-1 ve EK-2 listelerine göre firmaların yönetmelikteki kapsamları belirlenmektedir.