Mevzuat

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

 

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 

 

Atık Yönetimi Yönetmeliği

 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

 

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

 

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

 

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

 

Ömrünü Tamamlamış LastiklerinKontrolü Yönetmeliği

 

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği

 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1)