SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Temiz Üretim
Temiz Çevre

YÜKSEK KALİTE ÇÖZÜMLER

Çevre Hizmetleri

KAR-ÇED olarak hem kendi bölgemizin hem de ülkemizin tüm bölgelerinin danışmanlık hizmetini sunmaya devam ediyoruz. Uluslararası anlaşmalara ve standartlara uygun şekilde hareket ederek ihracat yapan müşterilerimizin başarısına global anlamda katkı sağlıyoruz.

SIFIR ATIK

99%

ÇEVRE DANIŞMANLIK

Hizmetlerimiz

12 yıllık tecrübemizin ışığında profesyonel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz

Get The Energy
Revolution

Cras a elit sit amet leo accumsan volutpat. Suspendisse hendreriast ehicula leo, vel efficitur felis ultrices non. Cras a elit sit amet leo acun volutpat.

Svg

Renewable Energy

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Proin mauris erat, accumsan quis ullamcorper.

Svg

From the Wind

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Proin mauris erat, accumsan quis ullamcorper.

Svg

Solar Panels

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Proin mauris erat, accumsan quis ullamcorper.

Svg

Save Our Planet

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Proin mauris erat, accumsan quis ullamcorper.

Complete Solutions.

Cascading Image

Energy Experts.

Cascading Image

SIK SORULAN SORULAR

Çevre Danışmanlığı ve Merak Edilenler

Geçici Faaliyet Belgesi (GFB): İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansı öncesi verilen belgeyi ifade eder. 1 yıl geçerli olup, 6 ay içerisinde çevre izin belgesine dönüştürülmelidir.

(a) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan işletmeler; Bakanlıktan yeterlik belgesi alarak çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(b) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-2 listesinde yer alan işletmeler; en az bir personeli sürekli istihdam etmek veya Bakanlıktan yeterlik belgesi alarak çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(c) Belediyeler, il özel idareleri, mahâllî idare birlikleri, organize sanayî bölgeleri, ihtisas organize sanayî bölgeleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgelerin yönetimleri veya bunların iştirakleri; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan işletmeleri için birinci fıkrada, EK-2 listesinde yer alan işletmeleri için ise ikinci fıkrada belirtilen şartları yerine getirmek zorundadır.

(d) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 veya EK-2 listesinde yer almayan işletmeler çevre yönetimi hizmeti alabilir. Bu işletmeler tarafından çevre yönetimi hizmeti alınması halinde, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması zorunludur.

(e) Mevsimlik çalışan veya faaliyetine ara veren işletmelerin çalışma sürelerini İl Müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeleri durumunda, sadece çalıştığı dönem içinde çevre yönetimi hizmeti alması zorunludur.

(f) İşletmeler ile çevre yönetimi hizmeti verecek firmalar arasında sözleşme imzalanır. Beşinci fıkra kapsamında mevsimlik çalışan veya faaliyetine ara veren işletmelerin çevre mevzuatı kapsamında yapması gereken beyan ve bildirimleri devam ettiği sürece bu sözleşme geçerliğini korur.

(g) İşletmeler bünyelerinde görev yapan personelin ayrılması, yeterlik belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi, kurdukları çevre yönetim biriminin yeterlik belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi, firmayla yapmış oldukları sözleşmenin iptal edilmesi, sözleşme süresinin sona ermesi, firmanın yeterlik belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda; bu tarihlerden itibaren en geç 30 gün içinde başka bir personel istihdam etmek veya çevre yönetim birimi kurmak veya firmadan çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü,  atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren belgeye verilen isimdir.

(1) Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.

(2) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı başvurusu elektronik veya mobil imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır.

(3) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletmelerin başvurularında, Ek-3A, Ek-3B ve Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.

(4) Başvurunun yetkili mercilere yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içerisinde sunulan bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve işlemlerin hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

Sıfır atık yönetim sistemlerini kuran mahalli idareler ile ilgili yönetmeliğin EK-1 listede tanımlı diğer yerlere ve gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönetim sistemini kuranlara verilecek, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen belgeyi ifade eder.

Detaylı bilgileri ; www.mevzuat.gov.tr adresinden bulabilirsiniz.

İletişim Formu

GETTING STARTED

Are You Ready? Get a Quote & Start Saving Right Now!

Cras a elit sit amet leo accumsan volutpat. Suspendisse hendreriast ehicula leo, vel efficitur felis ultrices non. Cras a elit sit amet leo acun volutpat. Suspendisse hendrerit vehicula leo, vel efficitur fel.
Svg

* Cras a elit sit amet leo accumsan volutpat. Suspendisse hendreriast ehicula leo.

BİZE MAİL GÖNDER

Bizimle İletişime Geç

    FROM OUR BLOG

    Recent News