3 – Çevre izin belgesi nedir?

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü,  atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren belgeye verilen isimdir.