5 – Sıfır atık belgesi nedir?

Sıfır atık yönetim sistemlerini kuran mahalli idareler ile ilgili yönetmeliğin EK-1 listede tanımlı diğer yerlere ve gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönetim sistemini kuranlara verilecek, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen belgeyi ifade eder.

Detaylı bilgileri ; www.mevzuat.gov.tr adresinden bulabilirsiniz.